Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

lørdag 23 september
Folldal kirke
søndag 24 september
Dalen kyrkje
Folldal kirke
fredag 29 september
Folldal kirke
søndag 8 oktober
Dalen kyrkje
søndag 15 oktober
Egnund kapell
søndag 22 oktober
Folldal kirke
søndag 5 november
Dalen kyrkje

GUDSTJENESTESøndag 05.11.2023

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Tema for dagen: En ny himmel og en ny jord
Offer: Menighetsarbeidet

Prekentekst: Matt 5,1-12

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaAllehelgensmesse. Nattverd. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe i Fjellheim
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem