Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 1 november
Dalen kyrkje
søndag 8 november
Folldal kirke
onsdag 11 november
Folldal kirke
søndag 15 november
Dalen kyrkje
søndag 29 november
Folldal kirke
søndag 6 desember
Dalen kyrkje
søndag 20 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Institusjonsandakt
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konsert,
Musikkandakt
Ungdomsgudstjeneste

November


01Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Allehelgensmesse. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

11Onsdag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Konsert med organistene i Nord-Østerdal. NB! Flyttet fra opprinnelig dato 4.11.

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

29Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste, Lys våken. Kirkekaffe

Desember


06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

20Søndag
12:00 - 12:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

20Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Torsdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

24Torsdag
11:00 - 12:00
Institusjonsandakt i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Torsdag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

25Fredag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Lørdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

31Torsdag
15:00 - 16:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Januar


10Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

31Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

Februar


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

14Søndag
11:00 - 12:00
Ungdomsgudstjeneste i Tron ungd.senter
Konfirmantleir (sammen med Os og Tolga)

28Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Egnund kapell
Salmekveld

28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

28Søndag
16:30 - 17:30
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter

Mars


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

21Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Salmekveld. Kirkekaffe med årsmøte

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Kirkekaffe med årsmøte

April


01Torsdag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Folldal kirke

02Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Langfredagsmesse

04Søndag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

18Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med tårnagenter. Kirkekaffe

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

Mai


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

13Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

17Mandag
09:30 - 10:15
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Janitsjarkorpset og Ekko/Heimklang deltar

17Mandag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste. Ekko/Heimklang deltar

23Søndag
09:30 - 10:30
Gudstjeneste i Folldal kirke
Morgenmesse. Pinsefrokost etter messa

29Lørdag
12:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

Juni


05Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem