Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 28 mai
Dalen kyrkje
mandag 29 mai
Folldal kirke
lørdag 3 juni
Folldal kirke
søndag 11 juni
Egnund kapell
søndag 18 juni
Folldal kirke
søndag 9 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 16 juli
Storvollen, Kakelldalen
søndag 23 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

Mai


28Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

29Mandag
09:30 - 10:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Pinsefrokost etter messa

Juni


03Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Juli


09Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
Setermesse, felles for Folldal og Dovre.

16Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Storvollen, Kakelldalen
Setermesse, på setra til Grete og Einar J. Brandsnes.

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Uppigard Streitlien bygdetun
Friluftsmesse. Liv i stuguom

August


06Søndag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste i Eysteinkyrkja
Dovrefjellsmarsjen

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

27Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Tron ungd.senter
Felles gudstjeneste og familiedag for prostiet

September


03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

17Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

23Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
50-årskonfirmantjubileum

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høsttakkefest med 6-årsbok og presentasjon av nye konfimanter. Kirkekaffe

24Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høsttakkefest med presentasjon av nye konfimanter. Kirkekaffe

Oktober


08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

22Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med 4-årsbok, minimusikal. Kirkekaffe

November


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Allehelgensmesse. Nattverd. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe i Fjellheim

12Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Salmekveld

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

Desember


03Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Lys våken. Kirkekaffe

17Søndag
12:00 - 13:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

17Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Søndag
11:00 - 12:00
i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Søndag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Søndag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Mandag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Tirsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

27Onsdag
18:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
"Julens salmer og sanger", med elever fra kulturskolen og andre solister og musikere

31Søndag
15:00 - 16:00
i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem