Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

Oktober


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

23Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste med minimusikal. 4-årsbok. Kirkekaffe

November


06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Allehelgensmesse. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe

10Torsdag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
"Ord og toner": Orgelmeditasjonmed lesninger

13Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Salmekveld

27Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Lys Våken. Kirkekaffe

Desember


04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

18Søndag
12:00 - 13:00
Konsert, musikkarr. i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

18Søndag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Lørdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Lørdag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Lørdag
14:30 - 15:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

31Lørdag
15:00 - 16:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem