Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd

Gudstjeneste, Folldal kirke

Tidspunkt 27.09.2020 19:00
DåpJa
Dag i kirkeåret17. søndag i treenighetstiden
PrekentekstJoh 11,17-29
LiturgJon Olav Ryen

Høsttakkefest, med presentasjon av konfirmanter. Kirkekaffe

Tilbake

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem