Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd

Musikkandakt, Folldal kirke

Tidspunkt 21.10.2020 19:00

Orgelmeditasjon, med dikt (lesninger)

Tilbake

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem