Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 1 november
Dalen kyrkje
søndag 8 november
Folldal kirke
onsdag 11 november
Folldal kirke
søndag 15 november
Dalen kyrkje
søndag 29 november
Folldal kirke
søndag 6 desember
Dalen kyrkje
søndag 20 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Musikkandakt i Folldal Kirke

Tidspunkt 25.10.2020 19:00
Dag i kirkeåretBots- og bønnedag
PrekentekstLuk 13,22-30
LiturgJon Olav Ryen

Salmekveld, Landstadjubileum. Med utstilling av gamle salmebøker. Ta med til kirken hjemmefra!

Tilbake

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem