Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 1 november
Dalen kyrkje
søndag 8 november
Folldal kirke
onsdag 11 november
Folldal kirke
søndag 15 november
Dalen kyrkje
søndag 29 november
Folldal kirke
søndag 6 desember
Dalen kyrkje
søndag 20 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Familiegudstjeneste, Folldal kirke

Tidspunkt 29.11.2020 11:00
DåpJa
Dag i kirkeåret1. søndag i adventstiden
OfferformålIKO - Kirkelig pedagogisk senter
PrekentekstMatt 21,1-11
LiturgJon Olav Ryen

Familiegudstjeneste, Lys våken. Kirkekaffe

Tilbake

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem