Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 1 november
Dalen kyrkje
søndag 8 november
Folldal kirke
onsdag 11 november
Folldal kirke
søndag 15 november
Dalen kyrkje
søndag 29 november
Folldal kirke
søndag 6 desember
Dalen kyrkje
søndag 20 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Gudstjeneste, Folldal kirke

Tidspunkt 25.12.2020 12:00
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåretJuledag
OfferformålMenighetsarbeidet
PrekentekstJoh 1,1-14
LiturgJon Olav Ryen

Høytidsgudstjeneste

Tilbake

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem