Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon betyr 'bekreftelse' og har sitt grunnlag i dåpen. I den aller tidligste kirke ble den som ble døpt, salvet med velluktende salve på pannen som et tegn på mottakelse av Den hellige Ånd. Dette skjedde samtidig med dåpen. I våre lutherske kirker skjer konfirmasjonen i tidlig ungdomsalder (ca. 15 år), etter en forutgående opplæringstid. 

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Å gi de unge undervisning i den kristne tro og tjeneste, og en innføring i gudstjenestelivet.  

Unge som ikke er døpt, kan ta del i konfirmasjonsundervisningen. For selve konfirmasjonen er det en forutsetning at man er døpt. Konfirmanttiden består av undervisning, leir, tjenesteoppgaver og deltakelse ved gudstjenester.  

I Folldal varer konfirmanttiden fra september til mai/juni. Alle som begynner i 9. klasse, får brev med tilbud om å delta i kirkens konfirmantopplæring.
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem