Kalender
15 Desember
12:00 Konsert i Dalen Kyrkje
19:00 Konsert i Folldal Kirke
17 Desember
10:15 Barnehagegudstjeneste, Folldal kirke
13:45 Skolegudstjeneste, Folldal kirke
24 Desember
11:00 Familiegudstjeneste, Egnund kapell
11:00 Institusjonsandakt, Folldal bo- og servicesenter
14:30 Familiegudstjeneste, Dalen kyrkje
16:00 Familiegudstjeneste, Folldal kirke

  Utskriftsvennlig side

Folldal kirke

På Krokhaug i Folldal ligger det eldste kirkestedet i kommunen.

Folldal kirke (1882) er Folldals hovedkirke. Etter at Folldals aller første kirke (1748) var moden for riving, ble en ny kirke bygget på samme sted på Krokhaug i Folldal. Den gamle kirken var en korskirke, mens den nåværende Folldal kirke er langskipskirke, bygget i nygotisk stil. Den har om lag 350 sitteplasser. Orglet som nå er i bruk, er fra Norsk Orgelharmoniumfabrikk (13 stemmer) og ble montert i 1970. Nedpakket i kirken finnes imidlertid også det gamle orglet (5 stemmer), som gjorde tjeneste i Folldal kirke fra 1922 til 1970, bygget i 1884. Dette instrumentet trenger restaurering, men pipene og de fleste mekaniske deler er i god stand.

Til kirkens 100-årsjubileum i 1982 ble det laget et jubileumshefte, som fortsatt er til salgs på kirkekontoret.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Folldal,alter.JPG


Altertavlen i Folldal kirke er fra 1676, utført av Johannes Skraastad.

For stort, detaljert bilde, satt sammen av 108 enkeltbilder, se http://tactus360.com/panos/folldal/folldal.html (april 2011).

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Hostbilde_1.jpgFolldal kirke sett fra nordvest.
 

 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Folldal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no