Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Folldal

Folldal kirke

På Krokhaug i Folldal ligger det eldste kirkestedet i kommunen. 

Folldal kirke (1882) er Folldals hovedkirke. Etter at Folldals aller første kirke (1748) var moden for riving, ble en ny kirke bygget på samme sted på Krokhaug i Folldal. Den gamle kirken var en korskirke, mens den nåværende Folldal kirke er langskipskirke, bygget i nygotisk stil. Den har om lag 350 sitteplasser. Orglet som nå er i bruk, er fra Norsk Orgelharmoniumfabrikk (13 stemmer) og ble montert i 1970. Nedpakket i kirken finnes imidlertid også det gamle orglet (Claus Jensen, 5 stemmer), som gjorde tjeneste i Folldal kirke fra 1922 til 1970, bygget i 1884. Dette instrumentet trenger restaurering, men pipene og de fleste mekaniske deler er i god stand.

 

Til kirkens 100–årsjubileum i 1982 ble det laget et jubileumshefte, som fortsatt er til salgs på kirkekontoret.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Folldal,alter.JPG


Altertavlen i Folldal kirke er fra 1676, utført av Johannes Skraastad.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Hostbilde_1.jpgFolldal kirke sett fra nordvest.
 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem