Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Tidligere prester i folldal

Prester i Folldal 

Folldal har hatt egen prestestilling siden 1957. Nedenfor følger navnene på prestene i Folldal de siste 50 år.

Kallskapellaner:

Ivar Mortensson–Egnund (1957–1958)
Hans Amund Rosbach (1959–1967)
Leif Arnold Maanum (1967–1972)
Jon Christen Mamen (1973–1980)
Knut Fløvig (1980–1987)

Fra 1987–1989 hadde Folldal mange vikarer i prestestillingen. Den som vikarierte lengst, var Leif Nielsen fra Danmark (1988–1989).

 Sommeren 1989 fikk Folldal egen sokneprest, etter delingen av Alvdal prestegjeld.

Sokneprester:

Reidar Aasgaard (1989–1993)
Jon Olav Ryen (1993–)
 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem