Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 28 mai
Dalen kyrkje
mandag 29 mai
Folldal kirke
lørdag 3 juni
Folldal kirke
søndag 11 juni
Egnund kapell
søndag 18 juni
Folldal kirke
søndag 9 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 16 juli
Storvollen, Kakelldalen
søndag 23 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

Kirkelige råd i Folldal

Kirkelige råd i Folldal

I Den norske kirke er soknet (menigheten) den grunnleggende enhet. Hvert sokn har sitt sokneråd (menighetsråd). I kommuner med flere enn ett sokn er det også et kirkelig fellesråd, slik som i Folldal. 

Folldal menighetsråd

består av seks valgte medlemmer samt soknepresten (geistlig representant). Etter valget høsten 2019 er rådets sammensetning slik fra 1. november 2019 til 1. november 2023:    

Bente Helen Rønning Grimsbu (leder)
Arild Alander
Ole Petter Berger
Synnøve Brandsnes
Ola Hansen Eriksrud
Jan Kåre Lillekroken
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Fra 2022 har Jan Kåre Lillekroken fått fritak fra vervet, og Grete Kristoffersen kommet inn som medlem av rådet. 

 

Øvre Folldal sokneråd

har fire valgte medlemmer foruten soknepresten. Rådets sammensetning for perioden 1. november 2019 til 1. november 2023:

Aud Margrethe S. Brendryen (leder)
Marianne B. Husom
Vegar Nystuen
Oddveig Nyvoll
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Folldal kyrkjelege fellesråd

består av to medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en representant fra Folldal kommune og en geistlig representant, til sammen seks medlemmer. Daglig leder er rådets sekretær.

Rådets sammensetning er pr. 2023:  

Marianne B. Husom (leder)
Arild Alander
Ole Petter Berger
Aud Margrethe S. Brendryen
Kristin Langtjernet (ordfører, kommunens representant)
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

 

Valg av leder i alle de kirkelige råd gjelder for ett år om gangen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På kommune– og soknenivå har Den norske kirke to demokratisk valgte råd: Kirkelig fellesråd og menighetsråd (sokneråd) . Det førstnevnte organet har ansvaret for kirkens ”ytre” rammer, som økonomi, bygninger og personell. Fellesrådet forvalter midlene som bevilges den lokale kirke over kommunens budsjett, og har arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelig tilsatte (unntatt presten), og står for drift og vedlikehold av bygningsmasse og kirkegårder.

Menighetsrådet (soknerådet) har ansvaret for kirkens ”indre” liv, – å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Dette organet har blant annet bestemmelsesrett om valg av tekstlesere i kirken og bevilgning av kirkeoffer. Videre arbeider menighetsrådet med spørsmål om trosopplæring, gudstjenesteordning og diakoni (for eksempel innsamlingsaksjoner og besøkstjeneste).

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem