Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Nord-østerdal prosti

Nord–Østerdal prosti og Hamar bispedømme. 

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld). Hvert fellesrådesområde består av ett eller flere sokn. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke.

Nord–Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder: Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og har kontor på Tynset.

Nord–Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem