Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Tro og tanke

Bibelen – hovedkilden for den kristne tro 

Den hellige skrift – Bibelen – består egentlig av 66 bøker. Disse bøkene, som er forskjellige i alder, form og innhold, utgjør til sammen grunnlaget for kristen tro, tenkning og kultur.

Ordet "bibel" kommer fra gresk, og betyr "bok". Bibelen består av to deler: Det gamle og Det nye testamentet.

Det gamle testamentet (GT, 39 bøker) forteller om skapelsen og de første menneskene på jorden (den såkalte urhistorien), og deretter om Israelsfolkets historie fram til de siste århundrene før Jesu fødsel. Underveis i GT hører vi om en fremtidig konge (Messias) for Israel. GT ble opprinnelig til på hebraisk.

Det nye testamentet (NT, 27 bøker) inneholder fortellinger, brev og andre skrifter som  hevder at Jesus fra Nasaret var den Messias GT hadde spådd om. Vi leser at Jesus var Guds sønn, at han etter sin gjerning på jorden ble korsfestet, døde og stod opp fra graven igjen etter tre dager. NT, som ble skrevet på gresk, reflekterer de første kristne menigheters tro, praksis og utfordringer fra aktuelle spørsmål som rådde den gang.

GT og NT har vært til trøst, kunnskap og inspirasjon for den kristne kirke til alle tider.

Det eldste skriftet i NT – 1. Tessalonikerbrev – regner man med ble skrevet ca. år 50. Det yngste er antakelig Johannes' Åpenbaring, forfattet på slutten av det første århundre.

Bibelen kan du lese her.

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem