Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Aktiviteter

KALENDER

søndag 9 oktober
Egnund kapell
søndag 16 oktober
Folldal kirke
søndag 23 oktober
Dalen kyrkje
søndag 6 november
Folldal kirke
torsdag 10 november
Folldal kirke
søndag 13 november
Dalen kyrkje
søndag 27 november
Folldal kirke
søndag 4 desember
Dalen kyrkje

Barn

 

Her finner du opplysninger om tilbudet til barn og unge (trosopplæring) i Folldal, samt gode linker til Internett. 

Babysang og småbarnsang
Dette tilbudet er for de minste barna, i samarbeid med Frivilligsentralen. Stedet er kirkestua ved Folldal kirke. 

Lys Våken og Tårnagenter 
Første helgen i advent arrangeres Lys Våken. Målgruppen er alle som går i 6. klasse. Arrangementet inkluderer overnatting i kirken. 
På vårparten inviteres 3.– og 4.–klassingene til Tårnagenthelg, med blant annet utforsking av kirkerom og kirketårn, bibelhistorier, salmer og sanger. 
Begge arrangementene avsluttes med gudstjeneste og kirkekaffe. 

https://folldal.kirken.no/img/15_05_01_Taarnagenter_2015/Taarnagenter_2015_web_2.JPG


Klare? 
Tårnagenter klare til aksjon i Folldal kirke.
 

Fire– og seksårsbok
 
På høsten får fireåringene tilbud om en lørdagssamling med innøving av en "minimusikal". Søndagen etterpå er det gudstjeneste med framføring av musikalen og utdeling av bok ("Min kirkebok") og kirkekaffe.
"Helt førsteklasses" heter et opplegg for seksåringer. Dette omfatter en lørdagssamling med deltakelse på gudstjeneste, utdeling av bok og kirkekaffe søndagen etterpå. 


Lederkurs for ungdom 
I samarbeid med Tron ungdomssenter arrangeres lederkurs for ungdom (15–17 år).


Disse tiltakene er en del av trosopplæringsplanen til Folldal og Øvre Folldal menigheter.


Linker til Internett 

https://kirken.no/nb–NO/daap/
http://www.iko.no [Kirkelig pedagogisk senter og IKO–Forlaget, med bl.a. dåpsklubben Tripp Trapp]

 

 

 

.

 

 


 
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem