Den Norske Kirke
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 31 januar
Egnund kapell
søndag 7 februar
Folldal kirke
søndag 14 februar
Tron ungd.senter
søndag 28 februar
Dalen kyrkje
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke

Smittevern mot koronavirus på kirkegårdene

Av hensyn til smittefaren ber vi om at publikum fortsetter å ta med egen vannkanne og evt. annen redskap i sommer. 


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Folldal_k.gaard_web_1.jpg

Vann hentes ved vannpostene som vanlig. Av hensyn til smittefaren ber vi om at publikum fortsetter å ta med egen vannkanne og evt. annen redskap.Klosettene holdes stengt unntatt ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Tiltakene er i tråd med kirkelige og kommunale myndigheters bestemmelser.


Vi beklager de ulemper dette medfører for besøkende på våre kirkegårder.

 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 24.06.2020
Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem