Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTEFredag 02.04.2021

Dag i kirkeåret: Langfredag
Tema for dagen: Jesus korsfestes og dør
Offer:

Prekentekst: Luk 22,39-23,46

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiLangfredagsmesse