Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTEFredag 24.12.2021

Dag i kirkeåret: Julaften
Tema for dagen: Jula si glede og gåve
Offer: Kirkens Nødhjelp

Prekentekst: Luk 2,1-20

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiFamiliegudstjeneste