Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 03.10.2021

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Gud skaper verda
Offer:

Prekentekst: 5 Mos 30,11-15

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Ja