Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 07.11.2021

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Tema for dagen: En ny himmel og en ny jord
Offer:

Prekentekst: Matt 5,13-16

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaAllehelgensmesse. Kirkekaffe