Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTEMandag 27.12.2021

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Offer:

Prekentekst:

Liturg:
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiJulens salmer og sanger. Elever fra kulturskolen deltar