Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 20.06.2021

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Den fattige enkja som gav
Offer: Tron ungdomssenter

Prekentekst: Matt 16,24-27

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Ja