Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTETorsdag 01.04.2021

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Tema for dagen: Jesus innstifter nattverden
Offer:

Prekentekst: Luk 22,14-23

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Ja