Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 21.04.2024

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Tema for dagen: David og Goliat
Offer:

Prekentekst: Joh 13,30-35

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiTårnagenter. Kirkekaffe
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem