Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 07.03.2021

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Tema for dagen: Josef tilgjev brørne sine
Offer: Menighetsarbeidet

Prekentekst: Mark 9,17-29

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Ja