Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTEFredag 31.12.2021

Dag i kirkeåret: Nyttårsaften
Tema for dagen: Jakobs drøm
Offer:

Prekentekst: Matt 11,25-30

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaNyttårsmesse