Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

GUDSTJENESTESøndag 05.02.2023

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Tema for dagen: Såmannen
Offer: Egnund kapell (v/ kapellutvalget)

Prekentekst: Luk 8,4-15

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaSjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem