Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 21.03.2021

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Tema for dagen: Bodskapen til Maria
Offer: Blå Kors Norge

Prekentekst: Luk 1,46-55

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaKirkekaffe med årsmøte