Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 05.12.2021

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Vegen, sanninga og livet
Offer:

Prekentekst: Joh 16,21-24

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Ja