Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 19.12.2021

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Maria og Elisabet
Offer:

Prekentekst: Matt 1,18-25

Liturg:
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiVi synger og spiller julen inn