Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 04.04.2021

Dag i kirkeåret: Påskedag
Tema for dagen: Jesus står opp
Offer: Det Norske Misjonsselskap

Prekentekst: Matt 28,1-10

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaHøytidsgudstjeneste