Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 18.04.2021

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Tema for dagen: Samuel salvar David til konge
Offer: HEKTA (ungdomsarb. bispedømmet)

Prekentekst: Joh 10,1-10

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiFamiliegudstjeneste med tårnagenter. Kirkekaffe