Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 24.12.2023

Dag i kirkeåret: Julaften
Tema for dagen: Jula si glede og gåve
Offer: Kirkens Nødhjelp

Prekentekst: Luk 2,1-20

Liturg: Sveinn Alfredsson
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiFamiliegudstjeneste
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem