Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTELørdag 29.05.2021

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Offer: Menighetsarbeidet

Prekentekst:

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiKonfirmasjon