Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim
søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

GUDSTJENESTESøndag 23.05.2021

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Tema for dagen: Disiplene får Den hellige ånd
Offer:

Prekentekst: Joh 14,15-21

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaMorgenmesse. Pinsefrokost etter messa
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem