Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 23.05.2021

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Tema for dagen: Disiplene får Den hellige ånd
Offer:

Prekentekst: Joh 14,15-21

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaMorgenmesse. Pinsefrokost etter messa