Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 13.06.2021

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus og borna
Offer:

Prekentekst: Joh 1,35-51

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiKirkekaffe