Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 26.09.2021

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Kvinna som hadde brote ekteskapet
Offer: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Prekentekst: Matt 8,5-13

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiHøsttakkefest, med presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe