Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTESøndag 09.05.2021

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Tema for dagen: Bryllaupet i Kana
Offer:

Prekentekst: Matt 7,7-12

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaSamtalegudstjeneste med konfirmantene