Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

GUDSTJENESTESøndag 08.08.2021

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesaja møter Gud i tempelet
Offer:

Prekentekst: 2 Mos 20,1-17

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiSetermesse, Meløya (Storsteigens seter)