Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

GUDSTJENESTELørdag 24.12.2022

Dag i kirkeåret: Julaften
Tema for dagen: Jula si glede og gåve
Offer: Kirkens Nødhjelp

Prekentekst: Luk 2,1-20

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiFamiliegudstjeneste
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem