Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

GUDSTJENESTEMandag 17.05.2021

Dag i kirkeåret: 17. mai
Tema for dagen: Sauen og sølvmynten
Offer: Normisjon

Prekentekst: Matt 22,17-22

Liturg: Jon Olav Ryen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiFamiliegudstjeneste. Ekko/Heimklang deltar