Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Dåp

Dåp 

Dåpen er det grunnleggende sakramentet i vår kirke. I dåpen blir vi et Guds barn, og samtidig medlem av den ene, universelle kirke.

I Den norske kirke praktiseres barnedåp. Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro, og får delta i trosopplæring i hjem og kirke.

Den som ønsker dåp, tar kontakt med kirkekontoret (soknepresten@folldal.kirken.no eller 62 49 10 00). Før dåpen har presten en samtale med foreldrene om dåpen og dåpshandlingen.

Barnet skal ha minst to faddere, som må være fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Som faddere kan velges personer som er medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. 
Også ungdom/voksne kan døpes, med de samme regler for faddere.
 

Velkommen til dåp!  


 

 

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem