Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 5 februar
Egnund kapell
søndag 12 februar
Håkons hall, Lillehammer
søndag 26 februar
Folldal kirke
Folldal Bo- og Servicesenter
søndag 5 mars
Egnund kapell
søndag 12 mars
Dalen kyrkje
søndag 19 mars
Rondaheim
søndag 26 mars
Folldal kirke

Dåp

Dåp 

Dåpen er det grunnleggende sakramentet i vår kirke. I dåpen blir vi et Guds barn, og samtidig medlem av den ene, universelle kirke.

I Den norske kirke praktiseres barnedåp. Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro, og får delta i trosopplæring i hjem og kirke.

Den som ønsker dåp, tar kontakt med kirkekontoret (soknepresten@folldal.kirken.no eller 62 49 10 00). Før dåpen har presten en samtale med foreldrene om dåpen og dåpshandlingen.

Barnet skal ha minst to faddere, som må være fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Som faddere kan velges personer som er medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. 
Også ungdom/voksne kan døpes, med de samme regler for faddere.
 

Velkommen til dåp!  


 

 

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem