Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Dåp 

Dåpen er det grunnleggende sakramentet i vår kirke. I dåpen blir vi et Guds barn, og samtidig medlem av den ene, universelle kirke.

I Den norske kirke praktiseres barnedåp. Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro, og får delta i trosopplæring i hjem og kirke.

Den som ønsker dåp, tar kontakt med kirkekontoret (soknepresten@folldal.kirken.no eller 62 49 10 00). Før dåpen har presten en samtale med foreldrene om dåpen og dåpshandlingen.

Barnet skal ha minst to faddere, som må være fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Som faddere kan velges personer som er medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. 
Også ungdom/voksne kan døpes, med de samme regler for faddere.
 

Velkommen til dåp!