Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kontakt oss

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Bibeldagen 31. januar

I Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn markerer vi Bibeldagen på såmannssøndagen, som i år er 31. januar.

https://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Bibeldagen_2021_Cuba.jpg

På bildet ser vi kubanere som nettopp har mottatt sin bibel på spansk, i stor skrift.
(Foto: Hans Johan Sagrusten)

Bibeltekstene for denne dagen handler om Guds ord. Det er ikke selvsagt at vi kan eie en bibel eller fritt lese i den. I år retter vi fokuset mot Cuba. Dette landet har de siste 20 årene opplevd en økende interesse for kristen tro. Og dermed har behovet for bibler i dette landet nærmest eksplodert, -- et land som har vært kommunistisk i to-tre generasjoner.

Det er ikke mulig å kjøpe bibler på Cuba. Det finnes ingen bokhandlere som selger bibler. Det er bare Bibelselskapet som kan distribuere bibler lovlig.

Ønsker du å støtte arbeidet til Det norske bibelselskap? send til gavekonto 3000.16.16869

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 14.01.2021