Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kontakt oss

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Hyggelig funn i Folldal kirke

En plankebit fra 1980-tallet med navnet på to av bygdas kjente snekkere ble nylig avdekket. 

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/s_9_Hyggelig_funn.jpg


Først på 1980-tallet ble det framført vannledning til Folldal kirke, for å ha vann til en luftfukter på orgelgalleriet. Etter en god del år viste det seg at dette ikke hadde gitt ønsket effekt. Underveis hadde det vært et par uheldige episoder med vannlekkasje i kirken, og etter dette ble det vurdert at risikoen med å ha vannledningen var for stor. Derfor ble vannet til kirken avstengt. Etter hvert ble røropplegget demontert, og det samme ble kassen som kledte inn vannrørene, for å tilbakeføre kirken til originalt utseende. Under rivingen av kassen ble det avdekket en plankebit der snekkerne hadde signert arbeidet sitt. Og det var to av bygdas mange gode snekkerkyndige som hadde utført arbeidet: Gudmund Plassen og Helge Slåen. Datoen på plankebiten er 11.11.1983. Kassen var bygd med nøyaktighet, og bar preg av å være laget av kvalitetsbevisste karer. 

(Tekst og foto: Bård Høisen Lohn)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.01.2021