Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Velkommen til nye nettsider

Forside 1Menighetene i Folldal har fått ny "nettdrakt", og er under oppdatering

Utseendet på nettsida er nettopp endret ettersom vi har gått over til nytt publiseringssystem. På grunn av dette vil det ta noe tid før nyhetssakene fra juni til september er på plass. Listene over aktiviteter (gudstjenester m.v.) er også under bearbeiding.

Grunnet problemer vi ikke har hatt herredømme over, er bildene fra tidligere nyhetssaker dessverre ikke tilgjengelig.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 06.10.2011