Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nytt menighetsråd og sokneråd valgt

Resultatet fra kirkevalget i Folldal er klart. Valgdeltakelsen var meget god, særlig i Dalen (Øvre Folldal).

Folldal menighetsråd, valgte medlemmer 2011-2015

1. Eva Lohn, 370 stemmer
2. Magnhild Brandsnes, 349
3. Anne Lise Berger, 345
4. Frode Brendryen, 335
5. Frode Solly, 330
6. Hanne Ragnhild B. Brendryen, 329

Varamedlemmer:
7. Kim Brandsnes, 323
8. Ann Jorid Oddløkken, 321
9. Elin Randen Myklebust, 312
10. Trond E. Tøraasen, 308
11. Gry Aasgård, 298

303 avgitte stemmer. 985 stemmeberettigede (30,8 % valgdeltakelse).

 

Øvre Folldal sokneråd, valgte medlemmer 2011-2015

1. Aud Dalflyen Olsen, 166 stemmer
2. Gunvor Høiberg, 158
3. Anne Berit Steien Slåen, 157
4. Per T. Borkhus, 155

Varamedlemmer:
5. May Britt Haugen Furuhovde, 152
6. Britt Dahlen, 147
7. Anne Mari Voll, 147
8. Elisabeth Horneman, 142
9. Odd Brendryen, 141

137 avgitte stemmer. 246 stemmeberettigede (55,7 % valgdeltakelse).

De nye kirkelige rådene trer i funksjon fra 1. november.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 13.09.2011