Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Diakoniens dag 2. juni

Kristi himmelfartsdag, 2. juni, arrangeres diakoniens dag i Dalen.


Den årlige diakoniens dag starter med gudstjeneste i Dalen kyrkje kl 11, og fortsetter med kirkekaffe med innlagt program i Fjellheim samfunnshus. Lions Club Folldal stiller med gratis skyss: Kontakt Kjell Ulsletten, tlf 414  00 274, så får du skyss fra dør til dør!


(Arr.: Diakoniutvalget i Øvre Folldal og Folldal sokn, i samarbeid med Øvre Folldal sokneråd).

 
Kristi himmelfartsdag: Altertavlen i Dalen passer perfekt til gudstjeneste på Kristi himmelfartsdag.

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 20.05.2011