Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Menighetsblad

Her kan du lese menighetsbladet som pdf-fil.


 

 

 

Menighetene innen Den norske kirke i Alvdal og Folldal utgav felles menighetsblad til 1989. Da ble daværende Alvdal prestegjeld delt, slik at Øvre Folldal og Folldal sokn ble utskilt som eget prestegjeld med egen sokneprest. Samtidig begynte menighetene i Folldal å utgi eget menighetsblad. Bladet kommer ut med 5 nummer i året, og deles ut til alle husstander i kommunen, samt hele Egnund krets. I tillegg har vi om lag 70 abonnenter utenbygds. 
 
Du kan lese den siste utgaven av menighetsbladet her: 
 Nr 11-4.pdf (i posten ca. 6. september)

Tidligere utgaver:

Nr 11-3.pdf
Nr 11-2.pdf
 
Nr 11-1.pdf
Nr 10-5.pdf
Nr 10-4.pdf

Nr 10-3.pdf

Nr 10-2.pdf

Nr 10-1.pdf

Nr 09-5.pdf

Nr 09-5.pdf

Nr 09-4.pdf
 
Nr 09-3.pdf

Nr 09-2.pdf

Nr 09-1.pdf
Nr 5-08.pdf

Nr 4-08.pdf
Nr 3-08.pdf
Nr 2-08.pdf
Nr 1-08.pdf
Nr 5-07.pdf
Nr 4-07.pdf 
Nr 3-07.pdf 

Ønsker du å abonnere på bladet? Har du spørsmål til oss? Ellers kanskje stoff til bladet? Kontakt oss gjerne!

Adr.: Kirkekontoret, 2580 Folldal.
Tlf.: 62 49 10 00.
E-post:
soknepresten@folldal.kirken.no

Av: Eivind Vinje   Publisert: 03.06.2011