Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirken og skolen samarbeider

Vårt skolevesen har kirkelige røtter. Også i dagens samfunn har kirken og skolen mange felles møtepunkter.


 I Folldal samarbeider skole og kirke på flere vis. Med utgangspunkt i jevnlige planleggingsmøter hvor presten deltar sammen med lærerne, legges det halvårlige planer for skole- og kirkebesøk. Alle klasser er involvert i dette arbeidet hvert år. I tillegg kommer skolegudstjeneste før jul. 

Planen for samarbeidet mellom skole og kirke i Folldal 2011/2012 kan du lese her.

 

 Med innføringen av konfirmasjonen i 1736 startet forløperen til obligatorisk skolegang i Norge. Skolevesenet ble opprettet tre år senere for å danne grunnlag for konfirmasjonsopplæringen. Det var nødvendig å kunne lese og skrive for å tilegne seg kunnskapsstoffet som krevdes til konfirmasjonen.

Etter hvert ble skolen selvstendiggjort, og båndene mellom kirken og skolen ble løsere. Men selv i dagens sekulariserte samfunn har skole og kirke en felles kulturell plattform. De fleste tilhører kristendommen i religiøs og kulturell forstand, selv om også andre religioner og livssyn har fått mer å bety i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 08.08.2011