Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Kirken og skolen samarbeider

Vårt skolevesen har kirkelige røtter. Også i dagens samfunn har kirken og skolen mange felles møtepunkter.

 I Folldal samarbeider skole og kirke på flere vis. Med utgangspunkt i jevnlige planleggingsmøter hvor presten deltar sammen med lærerne, legges det halvårlige planer for skole- og kirkebesøk. Alle klasser er involvert i dette arbeidet hvert år. I tillegg kommer skolegudstjeneste før jul. 

Planen for samarbeidet mellom skole og kirke i Folldal 2011/2012 kan du lese her.

 

 Med innføringen av konfirmasjonen i 1736 startet forløperen til obligatorisk skolegang i Norge. Skolevesenet ble opprettet tre år senere for å danne grunnlag for konfirmasjonsopplæringen. Det var nødvendig å kunne lese og skrive for å tilegne seg kunnskapsstoffet som krevdes til konfirmasjonen.

Etter hvert ble skolen selvstendiggjort, og båndene mellom kirken og skolen ble løsere. Men selv i dagens sekulariserte samfunn har skole og kirke en felles kulturell plattform. De fleste tilhører kristendommen i religiøs og kulturell forstand, selv om også andre religioner og livssyn har fått mer å bety i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 08-08-2011
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem