Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Allehelgensdag

Allehelgensdag feires i år 6. november.

 Mange har pyntet gravene særskilt til denne dagen, som er til minne om alle våre døde. og  til ære for alle helgener (troende som har nådd fram til huimmelen).

Under allehelgensmessen i Folldal kirke 6. november kl 11.00 vil alle som er gått bort det siste året, bli nevnt ved navn og minnet. Sangkoret Ekko/Heimklang deltar. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 03.11.2011