Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nye ledere i sokneråd og menighetsråd

Øvre Folldal sokneråd og Folldal menighetsråd har nylig valgt ny leder. 

I Øvre Folldal er Per T. Borkhus valgt som leder av det nye soknerådet, med Aud Dalflyen Olsen som nestleder. Sekretær er Anne Berit Slåen. Representanter til Folldal kyrkjelege fellesråd er Gunvor Høiberg og Aud Dalflyen Olsen.

Folldal menighetsråd har også konstituert seg. Her er Magnhild Brandsnes valgt som leder, Eva Lohn som nestleder og Hanne Ragnhild B. Brendryen som sekretær. Representanter til fellesrådet er Frode Solly og Frode Brendryen.

Valgene av leder, nestleder og sekretær gjelder for 1 år, mens valg av fellesrådets representanter gjelder for hele perioden (4 år).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 09.11.2011